Portret van Hagar Roijackers, staand tegen een effen paarse achtergrond.
Hagar Roijackers

Het feminisme van onze kandidaten: Hagar Roijackers

We stelden onze kandidaten voor de Tweede Kamer-verkiezingen wat vragen over hun opvattingen over feminisme. Er kwamen mooie, idealistische en vaak persoonlijke verhalen terug. We zijn er trots op deze met jullie te delen. Dit keer Hagar Roijackers, nummer 25 op de lijst.

Wat betekent feminisme voor jou?
Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je gender of seksuele oriëntatie. En dan gaat het om kansen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in het ondernemerschap, de politiek, het eigenaarschap over grond of grondstoffen, het openbaar bestuur, de ‘board room’, de media, de wetenschap, de rechtspraak, financiering/geldstromen, de technologie... het hele pakket. Op al die fronten is nog een achterstand in te halen, dus de feministische strijd is nog lang niet klaar

Ben jij een feminist?
Zeker

Wat is op dit moment het belangrijkste feministische strijdpunt in de Nederlandse politiek?
Financiële, bestuurlijke, politieke beslissingen worden nog steeds vooral gemaakt door witte, academisch opgeleide, heteroseksuele cis-mannen van middelbare leeftijd. Die voor het afstemmen van die beslissingen vooral kijken naar andere mannen die ongeveer hetzelfde zeggen, denken en doen. Hierdoor blijven kansen, invalshoeken, belangen en goede ideeën buitengesloten. Dit is zowel onrechtvaardig als schadelijk, en bovenal heel erg jammer.

We maken betere besluiten voor Nederland als we diverser zijn aan de top, en ons omringen met mensen die de achterkant van het dominante gelijk kunnen en willen betrekken in hun besluitvorming.

Wat heb jij zelf gedaan ter bevordering van de emancipatie van vrouwen en mannen?
Ik heb de vrouwen om me heen altijd gesteund in hun ambitie om hogerop te komen, in hun werk en in de politiek. Ik voed mijn zoons op met respect voor, en nieuwsgierigheid naar, alle mensen. Als dochter van een alleenstaande vader heb ik sowieso geen standaard referentiekader over gender-eigenschappen. Waar nodig spiegel ik anderen in vanzelfsprekendheden over rolpatronen.

Wat is jouw feministische doel voor de komende vier jaar?
Bij al het beleid dat ik onder mijn hoede heb als politicus mezelf de vraag stellen: hoe pakt dit uit voor iedereen, zie ik hier geen groepen of individuen over het hoofd, wie bevoordelen of benadelen we hiermee?

Wat is jouw favoriete feministische boek of film?
Alles van de schrijfster en filosofe Claire Polders. Veel van haar romans, essays en verhalen gaan over het vinden van je eigen stem, en het versterken van die van anderen.