Portret Imran Hyder, staand tegen een paarse achtergrond.
Imran Hyder

Het feminisme van onze kandidaten: Imran Hyder

We stelden onze kandidaten voor de Tweede Kamer-verkiezingen wat vragen over hun opvattingen over feminisme. Er kwamen mooie, idealistische en vaak persoonlijke verhalen terug. We zijn er trots op deze met jullie te delen. Dit keer: Imran Hyder, nummer 30.

Wat betekent feminisme voor jou?
Feminisme is voor mij onderdeel van de strijd voor gelijke rechten en rechtvaardigheid in de samenleving, binnen een genderspecifieke context. Het heeft een lange geschiedenis, maar is zeker nog geen afgesloten hoofdstuk.

Ben jij een feminist?
Jazeker.

Wat is op dit moment het belangrijkste feministische strijdpunt in de Nederlandse politiek?
Een belangrijke strijd die nog geleverd wordt in de Nederlandse politiek en waarvoor ik me wil inzetten, is dat de hoeveel tijd die mensen besteden aan betaalde arbeid of onbetaald werk (zorg) in grote mate gendergebonden is en niet echt op basis van eigen keuzes tot stand komt. Kort gezegd, doen vrouwen meer onbetaald werk dan mannen, krijgen minder betaald voor het betaalde werk dat ze doen en krijgen nog te vaak te horen dat die verschillen aan hun karakter liggen. De taak voor de politiek is het wegnemen van economische en culturele barrières die vooruitgang tegenhouden. Ik denk hierbij aan de organisatie van kinderopvang en mantelzorg, maar bijvoorbeeld ook aan hoe wij tegen carrière (maken) aankijken.  

Wat heb jij zelf gedaan ter bevordering van de emancipatie van vrouwen en mannen?
Mijn feminisme speelt een dagelijkse rol in mijn leven in de vorm van de zorg voor mijn dochter samen met mijn vrouw. Wij werken allebei, dus dat vraagt om een eerlijke en evenwichtige taakverdeling. Als ik daarnaast een specifiek moment moet noemen, dan is het de eerste Women’s March in 2017, vlak na de inauguratie van Donald Trump. Ik demonstreerde toen met 100.000 anderen in Londen voor de rechten van vrouwen wereldwijd.

Wat is jouw feministische doel voor de komende vier jaar?
Dat is wat ik hierboven beschrijf, de betere verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid.

Wat is jouw favoriete feministische boek of film?
Little Women (2019).