Portret Kauthar Bouchallikht, staand tegen een effen paarse achtergrond.
Kauthar Bouchallikht

Het feminisme van onze kandidaten: Kauthar Bouchallikht

We stelden onze kandidaten voor de Tweede Kamer-verkiezingen wat vragen over hun opvattingen over feminisme. Er kwamen mooie, idealistische en vaak persoonlijke verhalen terug. We zijn er trots op deze met jullie te delen. Vandaag het verhaal van Kauthar Bouchallikht, nummer 9 op de lijst.

Wat betekent feminisme voor jou?
Strijden voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, daarbij oog hebben voor hoe verschillende vormen van onrecht met elkaar samenhangen.

Ben jij een feminist?
Ja.

Wat is op dit moment het belangrijkste feministische strijdpunt in de Nederlandse politiek?
Er valt helaas genoeg op te noemen, onder andere omdat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de politiek en daardoor minder de strijdpunten op de politieke agenda mee bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de loonkloof en het gebrek aan representatie van vrouwen in de top van het bedrijfsleven, maar ook dingen als het opnieuw willen verbieden van abortus of een onderbelicht probleem als menstruatie-armoede.

Wat heb jij zelf gedaan ter bevordering van de emancipatie van vrouwen en mannen?
Weigeren te accepteren dat vrouwen minder mogen, kunnen, verdienen. In gesprekken, op de werkvloer, in een donker park… Als vrouw ontkom ik er bijna niet aan in mijn dagelijks leven feminist te zijn, soms door simpelweg te (willen) zijn. Dat geldt voor velen met mij, helden die in privésfeer het verschil maken, beetje bij beetje. Ongeacht gender.

En soms maken we samen zichtbaar een vuist. Zoals tijdens de Women’s March, waar ik met collectief S.P.E.A.K meeliep, of vanuit de klimaatbeweging in mijn werk met Fossil Free Feminists, of in de artikelen die ik over feminisme schreef voor bijvoorbeeld OneWorld, NieuwWij en De Correspondent.

Wat is jouw feministische doel voor de komende vier jaar?
Strijden voor gelijkwaardigheid en (klimaat)rechtvaardigheid gaat ook over oog hebben voor hoe vrouwen extra hard worden getroffen door de klimaatcrisis, terwijl ze ook nog minder meebeslissen over de aanpak. Want net als andere crises vergroot de klimaatcrisis bestaande ongelijkheid, zoals onder andere de Verenigde Naties concluderen. Daar moeten we iets aan doen. 

Wat is jouw favoriete feministische boek of film?
Een absoluut favoriet kiezen vind ik moeilijk, maar een feminist die me inspireert is Audre Lorde, dat doet ze ook met haar boek Sister Outsider. In verschillende workshops die ik verzorg gebruik ik haar werk, met name een van haar citaten die voor mij  intersectionaliteit op mooie wijze beschrijft: ‘There​ is no​ such thing as​ a ​single​-​issue​ struggle ​because we​ do ​not live single-issue lives.’ Een herinnering dat elke strijd tegen onrecht met elkaar verbonden is: van klimaatcrisis tot aan seksisme en verder, en dat winst op een specifiek vlak winst is voor ons allemaal. Het is zo belangrijk om daarin samen op te trekken. Die intersectioneel feministische benadering komt dichter bij huis terug in het werk van Anja Meulenbelt, en ook daarom kan ik geen favoriet kiezen.

Want wat mij juist inspireert is het voort mogen bouwen op het werk van vele bijzondere vrouwen, over verschillen, grenzen en generaties heen, verbonden door de strijd voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Voor iedereen.