Portret Melody Deldjou Fard, staand in een stedelijke omgeving.
Melody Deldjou Fard

Het feminisme van onze kandidaten: Melody Deldjou Fard

We stelden onze kandidaten voor de Tweede Kamer-verkiezingen wat vragen over hun opvattingen over feminisme. Er kwamen mooie, idealistische en vaak persoonlijke verhalen terug. We zijn er trots op deze met jullie te delen. Vandaag: Melody Deldjou Fard, op nummer 36.

Wat betekent feminisme voor jou?
Feminisme staat voor een kritische visie op ongelijke (machts)verhoudingen en emancipatie nastreven op vele vlakken, waaronder economisch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak. 

Feminisme is voor mij de barricades opgaan en zaken agenderen. Het gaat ook om de alledaagse omgevingen waar ik kom, om dag in dag uit mee helpen met het creëren van gelijke kansen. We moeten hier samen de schouders onder zetten, op allerlei mogelijke manieren. 

Ben jij een feminist?
Het streven naar rechtvaardigheid voor vrouwen en minderheidsgroepen maakt onderdeel uit van mijn identiteit. Ik ben geboren in Iran, een land waar veel ongelijkheid bestaat. Ik strijd vanuit mijn persoonlijke ervaringen en een intrinsieke gedrevenheid al mijn hele leven voor de rechten en positie van vrouwen en alle minderheidsgroepen. 

Wat is op dit moment het belangrijkste feministische strijdpunt in de Nederlandse politiek?
De strijdpunten waar we aandacht voor moeten hebben verschillen voor diverse groepen.

Als je het specifiek hebt over de strijd binnen het politieke arena, dan is wat mij betreft het belangrijkste strijdpunt meer vrouwen en minderheidsgroepen de Tweede kamer in zien te krijgen. En meer vrouwen in de politieke topposities. Hier is nog een wereld mee te behalen. 

Wat heb jij zelf gedaan ter bevordering van de emancipatie van vrouwen en mannen?
Dankzij mijn motie gaat Utrecht als eerste stad in Nederland in haar antidiscriminatie agenda expliciet aandacht besteden aan de rechten en positie van vrouwen van kleur. Dit is een groep die vaak te maken heeft met meerdere vormen van uitsluiting.

Ik zet me ook voor het doel dat in Utrecht de cultuursector in alle aspecten een goede representatie is van álle mensen. Meer vrouwen in de top van de kunstwereld is ook een onderwerp dat me zeer nauw aan het hart ligt. Te lang zijn vrouwen in de top van de kunstwereld niet gezien en niet op waarde geschat. Probeer eens snel 10 succesvolle vrouwelijke kunstenaars van vóór de 21e eeuw op te noemen. Moeilijk hé? Dit is niet omdat vrouwen geen goede kunstenaars zijn; tot niet zo heel lang geleden werden ze nauwelijks serieus genomen in de kunstwereld. Anno 2020 is het tijd dat we ook de vrouwelijke kunst-talenten zien en de nodige ruimte geven.
Wat mij betreft er is ook veel werk aan de winkel buiten de politieke arena. Als spreker praat ik regelmatig over vrouwenrechten tijdens landelijke bijeenkomsten. En door het geven van gastlessen op MBO’s en schakel-scholen zet ik me in voor de toekomstige generaties. Deze kinderen groeien hier op maar missen te vaak voorbeelden om zich in te herkennen. Ik wil ze hoop geven dat ook zij ooit een politica kunnen worden.

Wat is jouw feministische doel voor de komende vier jaar?
Mijn doelen:

  • Er moet meer aandacht komen in de Tweede kamer voor rechten en positie van meisjes en vrouwen.

  • Er moet er meer aandacht komen in de Tweede kamer voor vrouwen van kleur die met meer vormen van uitsluiting te maken krijgen.

  • Ook blijf ik in de komende vier jaar gedreven pleiten voor meer gelijke kansen voor vrouwen in de top van de kunst en cultuursector. 

Wat is jouw favoriete feministische boek of film?
Mijn favoriete verhalen komen vooral vanuit de samenleving. Als volksvertegenwoordiger ben ik vaak in het land en heb vele bijzondere gesprekken met diverse mensen die dag in dag uit strijden voor gelijke kansen. Hun verhalen inspireren mij enorm en zetten mij aan tot vele politieke acties.