Portret Simion Blom, staand tegen een effen paarse achtergrond.
Simion Blom

Het feminisme van onze kandidaten: Simion Blom

We stelden onze kandidaten voor de Tweede Kamer-verkiezingen wat vragen over hun opvattingen over feminisme. Er kwamen mooie, idealistische en vaak persoonlijke verhalen terug. We zijn er trots op deze met jullie te delen. Dit maal: Simion Blom, op nummer 21.

Wat betekent feminisme voor jou?
Feminisme betekent voor mij de inzet om drempels weg te nemen waar vrouwen mee te maken hebben, omdat ze vrouw zijn. Met die inzet kunnen we de ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen wegnemen. Dat betekent dat mannen een rol hebben in de oplossing van de ongelijkheid. Mannenemancipatie is wat mij betreft dus onlosmakelijk verbonden met vrouwenemancipatie.

Ben jij een feminist?
Ik vind mezelf een feminist. Dat betekent dat ik mezelf regelmatig kritisch in de ogen probeer aan te kijken over mijn houding, rol en positie in een situatie. Ik probeer bewust te zijn van onbewust gedrag die ik heb, die eigenlijk niet feministisch is. Ik denk dat ik niet vrij ben van onbewust seksisme.

Wat is op dit moment het belangrijkste feministische strijdpunt in de Nederlandse politiek?
Er zijn een aantal belangrijke politieke feministische strijdpunten in de Nederlandse politiek.

Allereerst moeten we af van onze zelffelicitatie als samenleving. Waarin we denken beter te zijn dan andere landen, want het gaat hier toch zo goed? Nederland doet het in vergelijking met veel landen helemaal niet zo denderend. Bijvoorbeeld als het gaat om politieke functies en topfuncties bij beursgenoteerde bedrijven. Daarnaast zijn onze kinderopvangregelingen te duur en niet toegankelijk, waardoor je in onze cultuur ziet dat de zorg voor het grootste gedeelte bij de vrouw terecht komt. Daarnaast komt vaak ook mantelzorg voor familieleden onevenredig vaak bij vrouwen terecht. Vervolgens ziet onze samenleving dat niet als echt werk. Terwijl onze economie er wel van afhankelijk is. Waarom wordt mantelzorg en zorg voor kinderen niet berekent in onze economisch cijfers? En waarom nemen mannen niet meer die rol op zich? Het zijn toch ook hun kinderen en hun ouders?

Wat mij betreft gaan dit soort discussies en beleidsmaatregelen maar stroef en zit het zo ontzettend ingebakken in onze cultuur. Maar wat gendergelijkheid betreft, zijn we niet het toonbeeld in de wereld. Laten we dus ophouden met die zelffelicitatie en aan de slag blijven om te verbeteren.

Wat heb jij zelf gedaan ter bevordering van de emancipatie van vrouwen en mannen?
In 2019 diende ik in de gemeenteraad een motie in een programma op te zetten voor onder andere meer vrouwen in Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen en adviesorganen. De overheid is de belangrijkste opdrachtgever van bedrijven, culturele, zorg en onderwijsinstellingen. Diversiteit, ook in de top van dat soort organisaties moet de norm zijn en daar mogen zij op worden aangesproken, als zij willen samenwerken met de overheid. Verder heb ik een voorstel ingediend om de doorstroom van technisch opgeleide vrouwen naar technische sectoren te verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen beter zijn in techniek. Jonge vrouwen doen steeds vaker een technische studie, maar komen minder vaak terecht in de technische sector. Als ze al een technisch beroep uitoefenen, stromen ze ook snel uit. Drie keer raden waar dat mee te maken heeft...

Er is daarnaast de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor het verschil in loon tussen mannen en vrouwen. Ook als ze hetzelfde beroep en functie uitoefenen op het werk.

Waar niet genoeg aandacht voor is, is de mate waarin vrouwen met een migratieachtergrond hier veel meer mee te maken hebben. De gemeente Amsterdam doet hier nu onderzoek naar, nadat ik deze oproep vanuit Atria had vernomen.

Wat is jouw feministische doel voor de komende vier jaar?
Ik heb voor de komende tijd twee feministische doelen:

Meer aandacht is nodig voor de rol van mannen in de opvoeding, het uiten van gevoelens en emoties. Je gevoelens tonen is een teken van kracht. Dat is mijn boodschap, vooral richting mannen die uit een machocultuur komen.

We moeten echt af van het gegeven dat te vaak vrouwen die hetzelfde werk doen als hun mannelijke collega's daar minder voor gewaardeerd worden, middels hun salaris. Ik vind het een goede ontwikkeling dat de oproep groter wordt deze verschillen met terugwerkende kracht tegemoet te komen aan vrouwen die hiermee te maken hebben. Ik wil er zeker aan bijdragen dat dit ook gaat gebeuren.

De Nederlandse overheid heeft echt veel werk te doen als het gaat om alle vormen van geweld tegen vrouwen. We roepen mensen altijd op om aangifte of meldingen te doen, maar meestal komt er niets uit. Te vaak vanwege gebrek aan capaciteit of sensitiviteit. Dat is volstrekt niet te accepteren. We hebben er in Nederland geen stevige traditie in, en dat moet echt anders.

Wat is jouw favoriete feministische boek of film?
Ik ben een groot fan van al het werk van Maya Angelou :-)