Portret Tara Scally, staand tegen een paarse achtergrond
Tara Scally

Het feminisme van onze kandidaten: Tara Scally

We stelden onze kandidaten voor de Tweede Kamer-verkiezingen wat vragen over hun opvattingen over feminisme. Er kwamen mooie, idealistische en vaak persoonlijke verhalen terug. We zijn er trots op deze met jullie te delen. Dit keer Tara Scally, nummer 39 op de lijst.

Wat betekent feminisme voor jou?
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen, het doorbreken van stereotypen over mannen en vrouwen, maar ook de vrijheid van genderidentiteit.

Ben jij een feminist?
Zo wordt ik door anderen wel eens omschreven. Ik strijd voor gelijke kansen van mensen, ongeacht afkomst, opvoeding, geloof, geaardheid of geslacht. Helaas blijkt in de praktijk dat vrouwen niet altijd dezelfde kansen krijgen als mannen, daar kan ik in discussies een vurig betoog over houden.

Wat is op dit moment het belangrijkste feministische strijdpunt in de Nederlandse politiek?
Ongelijk loon voor gelijk werk, de manier waarop verschillend naar seksualiteit van mannen en vrouwen wordt gekeken, vrouwenrechten die internationaal onder druk staan. Dit is slechts een greep van de strijdpunten die ik zou willen aanpakken. 

Ik wil mij ook richten op de onderliggende vooroordelen en verwachtingen die samenhangen met rolpatronen die ongelijkheid in stand houden. Het doorbreken van stereotypen gaat alleen als we goede voorbeelden hebben, die moeten gestimuleerd worden. Bepaalde vooroordelen zijn zo sterk in onze samenleving dat deze alleen met stevige maatregelen aangepakt kunnen worden.

Wat heb jij zelf gedaan ter bevordering van de emancipatie van vrouwen en mannen?
In mijn werk heb ik mij met name gericht op mensenrechtenactivisten in het buitenland, zoals in eerlijke handel. Ik heb veel sterke vrouwen gesproken uit landen als Bangladesh, Cambodja en Ivoorkust. Zij strijden met gevaar voor eigen leven voor mensenrechten in hun land. Ik probeer te zorgen dat zij hun verhaal kunnen vertellen aan Nederlandse pers en politiek.

Wat is jouw feministische doel voor de komende vier jaar?
De afgelopen jaren heb ik mij vooral gericht op vrouwenrechten in het buitenland, in internationale handelsketens, zoals in handelsverdragen, vakbondsvrouwen en mensenrechtenactivisten. Daar blijf ik mee doorgaan. De komende jaren wil ik mijn blik ook op Europa en Nederland richten. 

Op dit moment studeer ik rechten aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie mensenrechten. Ik zou graag zien dat de bescherming van vrouwenrechten realiteit wordt. Als ik in de Tweede Kamer zou komen, zou dat mijn prioriteit zijn. De oplossing is niet makkelijk maar ik zou proberen de grondoorzaken op te sporen en aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan gelijk ouderschapsverlof voor beide ouders, parttime werken normaliseren, meer mannen voor de klas, meer vrouwen aan de top. 

Het belangrijkste is misschien nog wel om deskundigen op dit gebied meer podium te geven en mee te laten denken over beleid. Er zijn genoeg organisaties in Nederland met verstand van zaken, geef hen een plek aan de tafel.

Wat is jouw favoriete feministische boek of film?
Boeddhistische filosofie heeft mij altijd getrokken. En met name feministisch boeddhisme. Het boek ‘cave in de snow’ van Vicki Mackenzie beschrijft hoe een Engelse dame van jongs af aan voelde dat zij boeddhist was. Haar werd verteld dat zij nooit verlichting zou bereiken omdat zij een vrouw was; ze zou dan eerst moeten reïncarneren als man. Dit accepteerde zij niet en het werd haar missie om de eerste vrouw te worden die de verlichting bereikt. Om dit doel te behalen heeft zij twaalf jaar in een grot in de Himalaya geleefd en gemediteerd. Inmiddels heeft zij een eigen boeddhistisch klooster speciaal voor meisjes en vrouwen. Het is een prachtig, inspirerend boek over doorzettingsvermogen, spiritualiteit en feminisme.