Toen eind jaren '80 GroenLinks werd opgericht door een fusie van de PSP, PPR, CPN en EVP, besloten de vrouwengroepen van deze partijen ook samen te gaan werken. Dit samenwerkingsverband werd eerst het vrouwenoverleg. Het overleg focuste zich voornamelijk op de sociaal-economische onderwerpen zoals de bijstand en economische zelfstandigheid van vrouwen en werd ondersteund door een vrouwenbureau wat werkte vanuit het landelijke partijkantoor van GroenLinks.

Rond 1996 veranderde het vrouwenoverleg van naam en werd FemNet geboren. De generatie van rond de fusie van GroenLinks werd steeds minder actief, en FemNet kwam rond het jaar 2000 in een dipje terecht. Tot er rond 2002 een nieuwe generatie opstond en FemNet weer leven in blies. In een smoelenboek verzamelden FemNet de gegevens, expertises en interesses van al haar leden. 

Al sinds die tijd heeft FemNet dezelfde doelen: 

1) Het stimuleren van de (verdere) ontwikkeling en profilering van de visie, standpunten, doelen en beleid van GroenLinks op het gebied van emancipatie, sekse en gender

2) Het stimuleren van een diversiteit in sekse en gender binnen GroenLinks

Dit doen we door het organiseren van thema-avonden om onderwerpen verder uit te diepen, het schrijven van opiniestukken, bezoeken van bijeenkomsten en organisaties, het indienen van moties en amendementen op congressen van GroenLinks, campagne-activiteiten, demonstraties bijwonen, overleggen met kamerleden en via het Politiek Vrouwenoverleg ook met ministers en staatssecretarissen. 

Binnen GroenLinks motiveren wij vrouwen om actief te worden door trainingstrajecten en trainingsdagen.