Het Feministisch Netwerk van GroenLinks (afgekort FemNet) is de landelijke werkgroep voor emancipatie en gender binnen GroenLinks.

GroenLinks wil een open samenleving: ruimte voor emancipatie en diversiteit. Dat betekent het doorbreken van rolpatronen en verwachtingen die er zijn op basis van iemands gender en sekse - in samenspel met andere factoren zoals etniciteit, handicap, leeftijd, seksuele voorkeur en levensbeschouwing - en het daadwerkelijk aanpakken van ongelijke kansen ten aanzien van gender en sekse, in de Nederlandse samenleving en daarbuiten.

FemNet heeft deze GroenLinks einddoelstelling vertaald in twee concrete subdoelen:

1) Het stimuleren van de (verdere) ontwikkeling en profilering van de visie, standpunten, doelen en beleid van GroenLinks op het gebied van emancipatie, sekse en gender

2) Het stimuleren van een diversiteit in sekse en gender binnen GroenLinks

FemNet organiseert een aantal thema-avonden per jaar, meestal op het partijbureau in Utrecht. Verder wordt bekeken of de actualiteit reden geeft voor nadere standpuntbepaling of actie (binnen GroenLinks of daarbuiten). Eens per jaar overleggen we ook met de Tweede Kamerfractie. Ook is FemNet vertegenwoordigd in het Politiek Vrouwenoverleg.

GroenLinks leden van alle genders kunnen lid worden van het FemNet en de bijeenkomsten bijwonen.

Om contact op te nemen met FemNet kun je mailen naar femnet@groenlinks.nl