Nieuws

Reactie FemNet op pooierverbod zoals ingediend voor internetconsultatie

In dit document zet FemNet, de landelijke werkgroep voor emancipatie en gender binnen GroenLinks, haar standpunt uiteen met betrekking tot het Wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen, zoals gepubliceerd voor internetconsultatie op 16 mei 2018. FemNet functioneert hierbij als onafhankelijk netwerk van GroenLinks.

Lees verder

Verslag bijeenkomst #MeToo

#MeToo: hoe nu verder

Op deze bijeenkomst spraken we over seksueel geweld. Waarom zwijgen slachtoffers, wat was het succes van #MeToo, hoe kan je hulp krijgen en wat kan de politiek doen. Met Thalia Schindler, Lisa van Osch van het Centrum Seksueel Geweld en Kathalijne Buitenweg, Tweede Kamerlid van GroenLinks - olv Walter Hoogerbeets

Lees verder

Motie diversiteit in het gemeentebestuur

Op het congres van GroenLinks op zondag 25 februari dient FemNet samen met RozeLinks, de werkgroep Diversiteit uit Amsterdam en Kleurrijk Platform een motie in om diversiteit onder de wethouders van GroenLinks te bevorderen. Omdat de Dagkrant de ondersteuners van de motie niet heeft afgedrukt, hieronder de volledige lijst!

Lees verder

De feministische check voor jouw verkiezingsprogramma

De afdelingen van GroenLinks zijn druk met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018. Recent zijn of binnenkort worden de concept-verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. Wil jij checken of je afdeling in het concept rekening heeft gehouden met een aantal zaken die FemNet belangrijk vindt? Hier vind je een lijstje met punten waar je op kunt letten. Check hoe je in jouw afdeling amendementen kunt indienen!

Lees verder

Seksisme in de Nederlandse politiek

8 maart, internationale vrouwendag! Er zijn natuurlijk ontzettend veel redenen om bij deze dag stil te staan. Overal ter wereld hebben vrouwen te maken met seksisme, geweld, en oneerlijke kansen. Er is nog genoeg te doen.

Maar met de verkiezingen in het vooruitzicht, leek het ons goed om onszelf een spiegel voor te houden. Hoe staat het eigenlijk met het seksisme in de Nederlandse politiek? 

Lees verder

Pagina's