Het is nooit eerder zo onrustig geweest in Syrië. Elke dag vallen er vele slachtoffers. Ooit was de revolutie begonnen met hoop op democratie en de verdediging van mensenrechten. Hoe kijken de Syriërs twee jaar later naar hun revolutie? En hoe staat het met de vrouwenrechten?

FemNet verwelkomt op donderdag 11 april de Syrische mensenrechtenactiviste Malak Sayed Mahmoud en spreekt met haar over vrouwenrechten en emancipatie in het Syrië van voor, tijdens en na de revolutie. Wat kunnen wij vanuit Nederland doen?

Malak Sayed Mahmoed is docente Arabische Taal. Zij heeft gewerkt in de Comités voor de Democratische Vrijheden en de Rechten van de Mens in Syrië. Ze steunde de Syrische revolutie, organiseerde demonstraties in Aleppo en noodhulp voor de lokale bevolking. Ze werd in die tijd vier keer gearresteerd vanwege haar lidmaatschap van ‘De Communischtische Actie Bond’.

FemNetter Rehab Chaker zal voor haar tolken.

 

Deze thema-bijeenkomst begint 19. 30 uur en duurt tot 21. 00 uur. Van 18 uur tot 19. 30 uur vindt de reguliere FemNet vergadering plaats. Agenda hiervoor volgt.

Aanmelden via femnet@groenlinks.nl

 

Locatie: Partijbureau GroenLinks