In de geneeskunde werd het mannenlichaam eeuwenlang gezien als het standaard lichaam voor de mens. Artsen behandelden mannen en vrouwen vrijwel gelijk met uitzondering van zwangerschap en “hysterische aandoeningen”. Maar gelijke behandeling is niet altijd de beste behandeling! Er wordt gelukkig steeds meer gericht geneeskundig onderzoek gedaan naar de verschillen en overeenkomsten tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten. De bevindingen kunnen in de praktijk een grote verbetering opleveren voor de gezondheid en levenskwaliteit voor vrouwen en mannen.

In de geneeskunde werd het mannenlichaam eeuwenlang gezien als het standaard lichaam voor de mens. Artsen behandelden mannen en vrouwen vrijwel gelijk met uitzondering van zwangerschap en “hysterische aandoeningen”. Maar gelijke behandeling is niet altijd de beste behandeling! Er wordt gelukkig steeds meer gericht geneeskundig onderzoek gedaan naar de verschillen en overeenkomsten tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten. De bevindingen kunnen in de praktijk een grote verbetering opleveren voor de gezondheid en levenskwaliteit voor vrouwen en mannen.

Biomedisch wetenschapper Prof dr. Ineke Klinge van de Universiteit Maastricht verzorgt een inleiding over de ontwikkeling van genderspecifiek geneeskundig onderzoek.

Je bent van harte uitgenodigd van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

De vergadering van het FemNet is daarvoor van 18.10-19.20 uur en is open voor alle belangstellenden.

Agenda:

18.10 opening vergadering

18.15 Politiek Vrouwenoverleg (PVO)

18.25 Prostitutiedebat

18.35 Inspiratiedag GroenLinks vrouwen in de gemeentepolitiek, 1 juni

18.45 (On)gelovelijk geëmancipeerd! Religie en emancipatie in de praktijk, 15 juni

18.55 vaststelling agenda tweede helft 2013

19.00 rondvraag

19.15 pauze

19.30 opening voorzitter

19.40 presentatie dr. Ineke Klinge

20.45 samenvatting, conclusie en actiepunten

21.00 einde bijeenkomst

 

Meld je aan!

femnet@groenlinks.nl

 

Partijbureau GroenLinks

Oude Gracht 312 Utrecht