Vaak wordt gesproken over religie en vrouwenemancipatie, alsof het onverenigbare fenomenen zijn. Maar kan religie ook een constructieve rol spelen in de strijd voor vrouwenrechten?

Suzan Doodeman vertelt over haar onderzoek naar Vrouwen, Islam en Empowerment. Op welke manier leggen de vrouwen zelf een verband tussen hun religie en hun rechten?

Verder bespreken we het werk van de stichting Femmes for Freedom, die opkomt voor vrouwen die gevangen zijn in religieuze huwelijken. Kun je strijden vóór vrouwenrechten, zonder te strijden tégen religie?

De gewone vergadering van het FemNet is daarvoor van 18.10-19.20 uur.

Agenda:

18.10 reacties op aftreden Jolande Sap

18.20 nieuwe rol partijraad

18.30 voorbereiding bezoek Tweede Kamer

18.35 Politiek Vrouwenoverleg (PVO)

18.45  vervolg mannenemancipatie

18.55 nieuwe Themabijeenkomsten FemNet

19.05 voorbereiding jaarverslag, jaarplanning 2013 en begroting

19.10 aanmelding nieuwe bestuursleden (kiezen in december)

19.15 communicatie, publiciteit sponsoring ‘Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’

19.20 pauze

19.30 Vrouwenemancipatie en religie

 

Meld je aan!

femnet@groenlinks.nl

 

Partijbureau GroenLinks

Oude Gracht 312 Utrecht