Buddyprogramma: vrouwen in gemeenteraad 2018

Beste vrouwen van GroenLinks, ben je geïnteresseerd in gemeentepolitiek? Of ben je momenteel raadslid? Dan is FemNet op zoek naar jou!

Achtergrond

GroenLinks kent een geschiedenis van inspirerende (top)vrouwen. In het Europees Parlement, in de Eerste en Tweede Kamer, in gemeenteraden of als wethouder of burgemeester. Echter, ook binnen GroenLinks melden zich minder vrouwelijke kandidaten voor politieke posities, zitten er minder vrouwen dan mannen in bijvoorbeeld de gemeenteraad (38%), en blijven deze vrouwen minder lang zitten.

Daarom wil FemNet voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen een wervingsprogramma opzetten om meer vrouwen namens GroenLinks in de gemeenteraad te krijgen. Lees meer en meld je aan!

Buddyprogramma

Het idee van het buddyprogramma is als volgt: vrouwen die geïnteresseerd zijn in gemeentepolitiek en overwegen zich te kandideren kunnen zich melden bij FemNet. FemNet koppelt deze geïnteresseerden aan een huidig gemeenteraadslid (de “buddy”) uit dezelfde gemeente of een buurgemeente. Deze buddy neemt de geïnteresseerde dan bijvoorbeeld een keer mee naar een raadsvergadering, op werkbezoek, of bereid samen een vergadering voor. Zo kan het raadswerk van dichtbij worden ervaren.

De opzet van het programma is als volgt:

  • Tot eind 2016: FemNet werft buddy’s en doet een oproep voor geïnteresseerden, deze worden voor het einde van het jaar aan elkaar gekoppeld
  • Begin 2017: Startbijeenkomst in Utrecht met trainingen
  • Voorjaar 2017: Programma loopt. De individuen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud, FemNet geeft wel duidelijke richtlijnen. Idealiter wordt de geïnteresseerde betrokken bij de voorbereiding van een commissie- of raadsvergadering, is zij aanwezig bij een vergadering, gaat mee op werkbezoek, en is bijvoorbeeld aanwezig bij een fractievergadering.
  • Zomer 2017: Afsluitingsbijeenkomst Utrecht
  • Najaar 2017: Verkiezingslijsten voor de gemeenteraad worden vastgesteld. FemNet houdt in de gaten hoe het gaat met de deelnemers.

Voorwaarden

De buddy komt idealiter uit dezelfde of een vergelijkbare gemeente uit de buurt. Dezelfde gemeente heeft voorkeur, maar er zijn redenen te bedenken waarom dat niet altijd mogelijk is. Te weinig buddy’s, te veel geïnteresseerden of wil de buddy en de geïnteresseerde die geen directe concurrenten in de volgende verkiezingen willen zijn.

FemNet richt zich in eerste instantie alleen op vrouwen als deelnemers. Buddy’s mogen wel man zijn, als er te weinig vrouwen beschikbaar zijn. Mochten er tijdens het proces meer geïnteresseerden zijn, kan het programma eventueel worden uitgebreid richting jongeren of andere ondervertegenwoordigde groepen.

Ben je geïnteresseerd in dit programma, zowel om buddy te worden of om mee te lopen met een raadslid? Meld je dan snel aan bij femnet@groenlinks.nl. Wij zullen je dan op de hoogte houden.