De afdelingen van GroenLinks zijn druk met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018. Recent zijn of binnenkort worden de concept-verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. Wil jij checken of je afdeling in het concept rekening heeft gehouden met een aantal zaken die FemNet belangrijk vindt? Hier vind je een lijstje met punten waar je op kunt letten. Check hoe je in jouw afdeling amendementen kunt indienen!

 1. Gender budgeting

Kort gezegd is gender budgeting met een genderperspectief naar de overheidsuitgaven kijken. Waar gaan de geldstromen heen, en welke effecten hebben deze?

Meer lezen: https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/03/economist-explains-2

Je kunt bijvoorbeeld toevoegen aan het programma: De gemeente start een proef met gender budgeting. (uit concept-programma GroenLinks Amsterdam)

 1. Prostitutiebeleid
 • Zorg dat er voldoende werkplekken kunnen zijn zodat sekswerkers veilig en zelfstandig hun beroep kunnen uitoefenen.
 • Sekswerkers moeten zich op hun rechten kunnen beroepen.
 • Respecteer de autonomie en privacy van sekswerkers.
 • Ondersteun zelfstandige sekswerkers
 • Geen vergunningen eisen die voor andere dienstverlenende beroepen ook niet nodig zijn. Eventuele vergunningen en procedures mogen sekswerkers niet afhankelijk maken van een exploitant.
 • Sekswerkers mogen niet uitgesloten worden van voorzieningen voor dienstverlenende beroepen.
 • Het komt voor dat sekswerkers slachtoffer zijn van mensenhandel, maar repressief beleid en het stigma werken uitbuiting en criminaliteit juist in de hand. Daarnaast zijn uitbuiting en mensenhandel in veel andere sectoren ook aanwezig. Die slachtoffers verdienen net zo goed aandacht. Eventuele slachtoffers mogen geen risico lopen op uitzetting of onheuse bejegening door de politie.
 • Bestrijd het stigma. Sekswerk is werk.
 1. Achtergelaten vrouwen opvangen

Op voorstel van GroenLinks Amsterdam krijgen vrouwen die door hun echtgenoot in het land van herkomst zijn gedumpt, recht op maatschappelijke opvang. Dat wordt mogelijk omdat de gemeente Amsterdam vanaf nu ‘achtergelaten zijn’ als vorm van huiselijk geweld aanmerkt en daarom dus opvang biedt.

Elk jaar worden honderden allochtone vrouwen door hun echtgenoot achtergelaten na een reis naar het land van herkomst. Als deze vrouwen weer terug weten te komen naar Nederland krijgen ze te maken met bureaucratisch procedures rondom de aanvraag van identiteitspapieren of het in gang zetten van een scheiding. Bovendien moeten ze op zoek naar opvang. In Amsterdam bleek met name dat laatste een probleem. Met de nieuwe regels van de gemeente wordt voorkomen dat achtergelaten vrouwen dakloos worden als ze terugkomen naar Nederland.

Toevoegen aan programma: De gemeente blijft alert op vrouwen en kinderen die zonder reisdocumenten in het land van herkomst worden achtergelaten. Achterlating in een ander land wordt erkend als een vorm van huiselijk geweld. (uit concept-programma GroenLinks Amsterdam)

 1. Beperken sekseregistratie + gemeentelijke communicatie aanpassen

Gemeenten kunnen op formulieren waar dat niet wettelijk nodig is, de registratie m/v verwijderen. Niet iedereen voelt zich thuis in een van deze hokjes.

Daarnaast kan de gemeente in haar taalgebruik de hokjes m/v vermijden door te spreken van ‘bewoners’, ‘aanwezigen’, of ‘mensen’.

Tot slot kan de gemeente genderneutrale toiletgelegenheden openen op het gemeentehuis en in ander gemeentelijk vastgoed.

 1. Aandacht voor kwetsbare meisjes

Vaak is er aandacht voor kwetsbare jongens, maar voor de problemen van meisjes is veel minder aandacht. Zorg dat er in het jongerenwerk aandacht is voor de specifieke problemen waar jonge meisjes mee kampen, werk aan seksuele weerbaarheid en zet in op betere psychosociale gezondheid van meisjes.

 1. Centrum voor Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld helpt mensen die kortgeleden zijn aangerand of verkracht. Door heel Nederland zitten deze centra die je binnen 7 dagen kunnen helpen. Artsen, psychologen en politie werken samen. Deze centra zijn echter nog niet zo bekend bij de bevolking, reguliere hulpverleners en politie. Gemeenten kunnen inzetten op betere bekendheid.

 1. Ondersteunen antidiscriminatiebureaus gericht op seksismebestrijding en ondersteuning emancipatie-organisaties

Antidiscriminatiebureaus in regio’s zijn gericht op het registreren van racisme en discriminatie, het geven van advies aan slachtoffers en het doen van onderzoek. De gemeente zorgt dat er genoeg financiering is voor het werk van het bureau. 

 1. Loonkloof

Programmapunt concept-programma Amsterdam: De gemeente Amsterdam geeft het voorbeeld in goed werkgeverschap. De gemeente zorgt voor een gelijkere verdeling van salarisschalen. De meest verdienende ambtenaar gaat op termijn maximaal vijf keer zoveel verdienen als de minst verdienende ambtenaar (de Tinbergennorm). De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt geslecht. De gemeente biedt haar werknemers die mee-ouder zijn ruimhartig betaald bevallingsverlof.