Op het congres van GroenLinks op zondag 25 februari dient FemNet samen met RozeLinks, de werkgroep Diversiteit uit Amsterdam en Kleurrijk Platform een motie in om diversiteit onder de wethouders van GroenLinks te bevorderen. Omdat de Dagkrant de ondersteuners van de motie niet heeft afgedrukt, hieronder de volledige lijst!

 

Het congres van GroenLinks, in vergadering bijeen in Rotterdam op 25 februari 2018,

Constaterende dat

 • In Nederland slechts 22% van de wethouders vrouw is, tegen 78% man[1];
 • GroenLinks in het totaal 67 wethouders heeft waarvan 26 vrouwen (39%) en 41 mannen (61%)[2];
 • Van deze 67 wethouders slechts twee een ‘nietwesterse’ migratie-achtergrond hebben;
 • Ook het aantal LHBTIQ+ wethouders en wethouders met een fysieke beperking niet representatief is voor de Nederlandse bevolking

Overwegende dat

 • Diversiteit in het gemeentebestuur ten goede komt aan de legitimiteit, kwaliteit en representativiteit van de besluiten;
 • GroenLinks waarde hecht aan diversiteit en representatie;
 • Waarden niet alleen op papier moeten staan, maar ook in de praktijk in de partij moeten worden uitgevoerd

Voorts overwegende dat

 • Kwaliteit juist te vinden is in diversiteit

Spreekt uit

Roept alle afdelingen van GroenLinks op bij hun voordracht van wethouder(s) verantwoordelijkheid te nemen voor diversiteit in het gemeentebestuur

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Deze motie is ingediend door:

 • FemNet
 • RozeLinks
 • Werkgroep Diversiteit GroenLinks Amsterdam
 • Kleurrijk Platform

Ondertekend door:

 1. Jeroni Vergeer
 2. Sophie Schers
 3. Greetje Bijl
 4. Walter Hoogerbeets
 5. Isabelle van Woerkom
 6. Mirjam Tiems
 7. Rocco Piers
 8. Dirk van Bergen
 9. Savannah Koolen
 10. Carlien Groeneweg
 11. Tirza de Fockert
 12. Pieter Nijhof
 13. Tania Barkhuis
 14. Miguel Heilbron
 15. Maarten Bos
 16. Redouane Amine
 17. Vincent de Kom
 18. Alberto Tjen A Kwoei
 19. Tüncer Gurgondu
 20. Fem Korsten
 21. Imane Nadif
 22. Wanda Pelt
 23. Petra Snelders
 24. Jeremy Bierbach
 25. Sandra Grep
 26. Daphne Meijer
 27. Liesbeth van Tongeren
 28. Carin Hereijgers
 29. Marie-Anne van Reijen
 30. Claudia Fousert-Poeder
 31. Rosalie Smit
 32. Sonja Muusses
 33. Micha Mos
 34. Maria Mos
 35. Emiel Janssens
 36. Jenneke van Pijpen
 37. Gertrude van der Ven
 38. Simion Blom
 39. Rick Vermin
 40. Bram Gerrits
 41. Roos Versantvoort
 42. Nienke van Renssen

[1] Staat van het Bestuur 2016, Rijksoverheid

[2] Zelf geteld door FemNet in januari 2018. Volgens de VNG was het aantal vrouwelijke wethouders van GroenLinks in 2016 36%.