Zet deze feministen hoog op de lijst!

De concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer van GroenLinks is bekend. Van 1 tot en met 13 december houdt GroenLinks een referendum onder haar leden. In dit referendum kunnen de leden hun voorkeursvolgorde van de kandidaten bepalen. FemNet raadt je aan om deze vijf feministen hoog op de lijst te zetten!

  • Sophie Schers

Als FemNet zijn we erg trots dat ons bestuurslid Sophie kandidaat is voor de Tweede Kamer! Wij ondersteunen haar kandidatuur dan ook van harte. De afgelopen jaren heeft Sophie zich hard ingezet voor emancipatie en gendergelijkheid, bij FemNet, maar ook in haar werk bij Transgender Netwerk Nederland. Wij geloven dat zij het verschil kan maken in de Tweede Kamer! Bekijk hier haar website.

  • Kathalijne Buitenweg

Kathalijne heeft als Europarlementariër onder andere gewerkt aan een Europese anti-discriminatierichtlijn, en heeft zich bij het Clara Wichmanproefprocessenfonds en College voor de Rechten van de Mens altijd ingezet voor een gelijke behandeling van vrouwen en voor seksuele en reproductieve rechten. Stem dus op Kathalijne!

  • Linda Voortman

Met emancipatie in haar portefeuille heeft Linda de afgelopen jaren in de Tweede Kamer een sterk geluid voor de rechten van vrouwen laten horen namens GroenLinks. En ze heeft zich niet alleen ingezet voor meer vrouwen aan de top, maar ook de vrouwen die in de zorg werken krijgen haar steun. Linda heeft daarnaast veel voorstellen gedaan om arbeid en zorg voor mannen en vrouwen beter combineerbaar te maken. Zorg dat Linda in de kamer kan blijven!

  • Nevin Özütok

Nevin heeft veel ervaring bij GroenLinks, en heeft zich de afgelopen jaren op lokaal niveau onder andere ingezet voor de opvang van vluchtelingen, het versterken van de lokale democratie, en emancipatie en is daarbij een belangrijk rolmodel. Ook heeft ze zich ingezet tegen geweld tegen vrouwen en kinderen. Wij vinden dan Nevin een hoge plek op de lijst verdient!

  • Liesbeth van Tongeren

Liesbeth is een erg betrokken kamerlid, ze heeft zich naast de groene portefeuilles die zij uitstekend vertegenwoordigde, ook ingezet voor de afschaffing van sekseregistratie en de rechten van sekswerkers. FemNet vindt dat Liesbeth in de kamer moet blijven!