Nieuws

Seksueel diversiteitsbeleid op scholen

Het stuk “Een planmatige maar warme benadering” van Peter Dankmeijer, geeft een zeer helder overzicht van wat in workshop 4 is besproken en de beleidsmaatregelen zoals daar geformuleerd kunnen grofweg overgenomen worden. In dit verslag van de workshop zullen dan ook alleen enkele aanvullende opmerkingen geformuleerd worden aangaande de politieke dimensies van dit onderwerp.

Lees verder

Sekseverschillen in het onderwijs

Er zijn sekseverschillen in prestaties. Jongens presteren beter dan meisjes bij rekenen/wiskunde en natuurwetenschappen. Die verschillen zijn echter klein en nemen verder af. Meisjes presteren beter dan jongens bij taal en lezen. Die verschillen zijn iets groter dan bij rekenen/wiskunde en natuurwetenschappen.

Lees verder

Segregatie in het onderwijs

De steeds verdergaande segregatie op de basisschool is GL een doorn in het oog. Kansarme kinderen komen vaak alleen op de school in aanraking met de hoofdcultuur in Nederland. Dit vergroot hun kansen niet om tot een goede integratie, beter functioneren te komen in de maatschappij als zij volwassen zijn. Officieel hebben alle kinderen in Nederland gelijke kansen in het onderwijs. Segregatie in het onderwijs maakt die bewering, in de praktijk, tot een pertinente onwaarheid.

Lees verder

Mediakritiek als vak in het onderwijs

In de begin jaren van de televisie, begin zestigerjaren, was er het kindertelevisie programma: De Verrekijker. Het zwart wit programma begon met het uitschuiven van een verrekijker. De camera nam het kader van de ronde verrekijker over en als kijker zag je wat degene zag die de verrekijker in zijn hand had. Samen keek je dan ver. De verrekijker keek naar andere landen, andere culturen, andere mensen. Tele-visie was in die tijd nog letterlijk ‘’ver zien’. Als kijker werd je zelf een verrekijker of verder kijker. Vanuit je luie stoel, kreeg je kijkje over de hele wereld.

De verrekijker en de televisie zijn veranderd in een computer en een beeldscherm. Nu is het zo dat je zelf kunt bepalen wat je te zien krijgt. De hele wereld komt bij je thuis. Iedereen kijkt zo naar zijn eigen keuze. Zijn eigen wereld.

Tussen toen en nu lijkt er weinig veranderd en tot ook weer heel veel. De media zijn geïndividualiseerd en alom aanwezig. Maar wat krijgen we te zien en in hoeverre bepalen die beelden onze werkelijkheid en hebben invloed op ons denken en handelen?

Lees verder

Pagina's