Sekseregistratie

Het Feministisch Netwerk (FemNet) van GroenLinks pleit voor een serieus onderzoek naar de mogelijkheid van het afschaffen van de verplichte registratie van geslacht in het GBA. 'Het klinkt misschien radicaal, absurd of zelfs onmogelijk, maar kunt u een goed tegenargument bedenken?' Lees hier waarom. Hier naast zie je ons manifest 'Verplicht Veld?'

Nadat FemNet in 2011 is begonnen met deze discussie, is de bal hard gaan rollen. Nadat GroenLinks instemde met het afschaffen van de sekseregistratie, zijn er ook bij andere politieke partijen voorstanders opgestaan. Het kabinet Rutte II kwam met een wetsvoorstel, en in het regeerakkoord in 2017 is afgesproken dat sekseregistratie waar mogelijk wordt ingeperkt.

Prostitutiebeleid

Regelmatig wordt FemNet benaderd over haar standpunt over het prostitutiebeleid. Daarom hier onze inzet:

  • Zorg dat er voldoende werkplekken kunnen zijn zodat sekswerkers veilig en zelfstandig hun beroep kunnen uitoefenen.

  • Sekswerkers moeten zich op hun rechten kunnen beroepen.

  • Respecteer de autonomie en privacy van sekswerkers.

  • Ondersteun zelfstandige sekswerkers

  • Geen vergunningen eisen die voor andere dienstverlenende beroepen ook niet nodig zijn. Eventuele vergunningen en procedures mogen sekswerkers niet afhankelijk maken van een exploitant.

  • Sekswerkers mogen niet uitgesloten worden van voorzieningen voor dienstverlenende beroepen.

  • Het komt voor dat sekswerkers slachtoffer zijn van mensenhandel, maar repressief beleid en het stigma werken uitbuiting en criminaliteit juist in de hand. Daarnaast zijn uitbuiting en mensenhandel in veel andere sectoren ook aanwezig. Die slachtoffers verdienen net zo goed aandacht. Eventuele slachtoffers mogen geen risico lopen op uitzetting of onheuse bejegening door de politie.

  • Bestrijd het stigma. Sekswerk is werk.